SMOLNY... [ http://www.collectif-smolny.org ]
Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı
22-23 Kasım 2013 - Istambul Bilgi Üniversitesi
[20 Kasım 2013] : tarafından collectif

Fesatoder tarafından düzenlenen Rosa Luxemburg Sempozyumu, 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşecektir.

„Özgürlük, daima farklı düşünenlerin özgürlüğüdür.“

„Freedom is always freedom for those who think differently.”

Fesatoder Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı

22/23 Kasım 2013 - 22/23 November 2013

Bilgi Üniversitesi

Santralistanbul E-1 301’nolu Salon


SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAMME

22 KASIM 2013 / 22 NOVEMBER 2013

-  9.00-10:00 Kayıt / Registration

-  10.00-10:30: Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches

-  10.30-12.00 1. Oturum / 1st Session

 • Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör
 • Helmut Dahmer (Technische Universität Darmstadt)
  Luxemburg ve Troçki’nin Rus Devrimi Teorisi/Teorileri
  Luxemburg and Trotsky’ Russian Revolution Theory
 • Michael Krätke (Lancaster University):
  Rosa Luxemburg - politik bir ekonomi politikçi mi?
  Rosa Luxemburg - a very political political economist?

-  12.00-13.00 Öğle Yemeği / Dinner

-  13.00-14.30 2. Oturum / 2nd Session

 • Ferda Keskin (Bilgi Üniversitesi) Moderatör
 • Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)
  Rosa Luxemburg ve Ulusal Sorun
  Rosa Luxemburg and the National Question
 • Peter Hudis (Oakton Community College and Loyola University)
  Mekansal Belirlenimin Diyalektiği: Rosa Luxemburg’un Kapitalin Birikimini Yeniden Düşünmek
  Dialectics of Spatial Determination: Rosa Luxemburg’s Accumulation of Capital Reconsidered
 • Hülya Osmanağaoğlu (Sosyalist Feminist Kolektif)
  Rosa Luxemburg ve Sınıf Mücadelesinden Kadın Mücalesine Bakmak
  An Inquisition on Womens struggle through Rosa Luxemburg and the class struggle

-  14:30-15:00 Kahve arası / Coffee Break

-  15:00-17:00 3. Oturum / 3rd Session

 • Aras Ergüneş (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör
 • Can Irmak Özinanır (Ankara Üniversitesi)
  Kendiliğindenlik, İradecilik ve Örgütlenme: 20. Yüzyılın Tartışmaları ve Gezi Parkı
  Spontaneity, Voluntarism and Organizing: 20th Century Debates and Gezi Park
 • Sevinç Türkmen (Kocaeli Üniversitesi)
  Kendiliğindenlik ve İrade Üzerine
  On the Spontaneity and Will
 • Peter D. Thomas (Brunel University London)
  Politik Kitle Eylemliliğinden Gezi Park’ına
  From the Political Mass Strike to Gezi Park

-  19:30 Akşam Yemeği / Dinner (Çiçek Bar, Beyoğlu)

23 KASIM 2013 / 23 NOVEMBER 2013

-  10.30-12.00: 4. Oturum / 4th Session

 • Tanzer Yakar (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör
 • Engin Delice (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
  Rosa Luxemburg’da Kuram ve Gerçeklik Arasında Diyalektik Bütün
  Dialectical whole between Theory and Reality of Rosa Luxemburg
 • Sevgi Doğan (Scuola Normale Superiore di Pisa)
  Rosa Luxemburg’un Özgürlük Anlayışı
  Rosa Luxemburg’s conception of freedom
 • Paul LeBlanc (La Roche College)
  Günümüzde Rosa Luxemburg: Kapital Birikimi Dikkate Alarak Reform ve Devrim Hareketleri
  Rosa Luxemburg for Our Time: Struggles for Reform and Revolution in the Face of Capital Accumulation

-  12: 00-13.00: Öğle Yemeği / Lunch

-  13.00-14.30: 5. Oturum / 5th Session

 • Fehmi Ünsalan (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör
 • Muharrem Açıkgöz (Gaziantep Üniversitesi)
  Rosa Luxemburg’un Siyaset Felsefesinin Anahatları
  Outlines of Political Philosophy of Rosa Luxemburg
 • Jean-Numa Ducange (Université de Rouen)
  Rosa Luxemburg ve Fransız Sosyalizmi
  Rosa Luxemburg and the French Socialism
 • Alex Demirović (Goethe Universität Frankfurt am Main)
  Yayılmacılık Teoremi ve Neoliberalizmin Eleştirisi
  The Theory of Expansionism and Critique of Neoliberalism

* Bütün konuşmalarda İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.